służba więzienna

Służba więzienna

Szkolenie dla pracowników Służby Więziennej, przeprowadzone we współpracy z firmą Med-Kam. Wzięło w nim udział 16 funkcjonariuszy z Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu.

Intensywny program szkolenia przygotowano w taki sposób, by uczestnicy mogli poświęcić dużo czasu na ćwiczenia praktyczne. Do ich dyspozycji pozostawał specjalistyczny sprzęt szkoleniowy, na którym wykonano ćwiczenia indywidualne oraz grupowe. Nie obyło się też bez realistycznych symulacji, które pozwoliły sprawdzić nabytą wiedzę w sytuacji stresowej.