pierwsza pomoc wrocław - politechnika wrocławska

Politechnika Wrocławska – studenci

Cykl 5 spotkań ze studentami Politechniki Wrocławskiej. Program objął zajęcia z kwalifikowaną pielęgniarką, która przybliżyła temat pracy przy pacjencie leżącym. Studenci asystowali jej w (specjalnie na tę okazję zainscenizowanym) mini szpitalu. Następnie wzięli udział w zajęciach z resuscytacji pod przewodnictwem Macieja Ostrowskiego. 

W szkoleniu wzięło udział 50 uczestników, którzy w jego ramach zrealizowali 6 godzin szkoleniowych i 15 godzin wykładów. 

Przekazana wiedza i umiejętności z zakresu opieki nad pacjentem leżącym oraz resuscytacji uczyniły Politechnikę bezpieczniejszym miejscem. To korzyść dla szerszej społeczności, co potęguje korzyści płynące ze szkolenia.