pierwsza pomoc wrocław

PRZEDSZKOLE SENSORYCZNE PLUSZAKI

W ramach projektu przeszkolony został personel Przedszkola. Kurs obejmował zagadnienia z zakresu udzielania podstawowej pomocy przedmedycznej ze szczególnym naciskiem na pomoc niesioną dzieciom. 

Kursanci zyskali niezbędną wiedzę i wzięli udział w intensywnej części praktycznej. Ćwiczenia przeprowadzono z wykorzystaniem manekinów dziecięcych.