logo iterreg

INTERREG Polska

Szkolenie przeprowadzone dla uczestników programu INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Kursanci zostali przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Kilkugodzinne szkolenie przeprowadzone zostało z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu medycznego: fantomy, czujnik głębokości uciśnięć klatki piersiowej Beaty, defibrylator AED.